หนังสือพิมพ์ตรงจุด รับลงประกาศโฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และประกาศทางกฎหมายต่าง ๆ

หนังสือพิมพ์ตรงจุดรับลงโฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท และหนังสือหรือประกาศทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น ประกาศควบบริษัท เลิกบริษัท ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ประกาศจ่ายเงินปันผล ย้ายทีทำการ หนังสือแจ้งให้ชำระหนี้และไถ่ถอนจำนอง หนังสือบังคับจำนอง ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ลูกหนี้จำนำ เป็นต้น

หนังสือพิมพ์ตรงจุด รับลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการต่าง ๆ

หนังสือพิมพ์ตรงจุด ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพรโฆษณาสินค้า หรือบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษ หรือโปรโมชั่นจากผู้ประกอบการโดยตรง

ลงโฆษณาวันนี้ เพียง 190 บาท

อัตราค่าลงโฆษณาประกาศหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกาศอื่น ๆ หรือโฆษณา สำหรับต้นฉบับประกาศโฆษณา ขนาด A4 จำนวน 1 หน้า ราคาปกติ ครั้งละ 190 บาท สำหรับพิมพ์สีขาว-ดำ

ท่านสามารถดูอัตราค่าโฆษณาได้ที่นี่ »

ด้วยวิธีการง่าย ๆ ในการลงโฆษณา ครั้งแรกโดยไม่ต้องแนบสำเนาใบโอนเงินมาทาง Fax หรือ E-mail

ผู้ใช้บริการไม่ต้องถ่ายสำเนา หรือสแกนใบโอนเงิน เพื่อส่งมาทาง fax หรือ e-mail อีก เพราะเพียงแค่ส่งโฆษณาที่จะลง และแจ้งข้อมูลการโอนเงินมาพร้อมกันทาง Fax หรือ email หรือโทรศัพท์แจ้งข้อมูลการโอนเงินให้เราทราบเท่านั้น ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่

วิธีการลงโฆษณา »

โปรโมชั่นสำหรับการลงโฆษณาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ภายในวันที่ 15 เม.ย. เท่านั้น

หนังสือพิมพ์ตรงจุด ได้รับการจดแจ้งการพิมพ์ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช 2550 เลขทะเบียน สสช 317/2552 เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN - International Standard Serial Number) 1906-5736

หนังสือพิมพ์ตรงจุด บริการด้วยความจริงใจเสมอ

Trongjud Newspaper. Sincere Service, Always

"ตรงจุด" เปิดช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Line แล้ว

Line ID: trongjud

ท่านที่ต้องการตัวอย่างประกาศต่าง ๆ สามารถส่ง email เพื่อขอตัวอย่างได้ที่ trongjud@trongjud.com

หนังสือพิมพ์ ตรงจุด มี facebook แล้ววันนี้ กรุณาเยี่ยมชมและแสดงความคิดเห็น