อัตราค่าลงโฆษณา

สำหรับเอกสารประกาศ/โฆษณา ขนาด A4 พิมพ์สีขาว-ดำ

ครั้งละ 190 บาท ต่อหน้า

• ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

• ประกาศตามกฎหมายต่าง ๆ

• โฆษณา

หมายเหตุ

อัตราข้างต้น บริษัทจะทำการย่อต้นฉบับโฆษณา/ประกาศให้สามารถมองเห็นและอ่านได้ โดยจะไม่น้อยกว่า 4.5 นิ้ว x 5.5 นิ้ว