ช่องทางการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินได้ค่าลงโฆษณา หรือค่าบริการในการดำเนินการอื่น ๆ ได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี "บริษัท สื่อตรงจุด จำกัด"
บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี บางปะกอก
เลขที่ 636-2-03633-8
บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 2
เลขที่ 033-0-61365-4
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี การเคหะ พระราม 2
เลขที่ 173-0-19164-9
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “นางสาวมาลี งามวงศ์วัฒนา”
บัญชีธนาคารกรุงศรี สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง)
เลขที่ 151-1-45384-1
บัญชีธนาคารยูโอบี สาขาสุขสวัสดิ์
เลขที่ 738-110-331-9
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร
เลขที่ 006-281911-0