ติดต่อเรา

หนังสือพิมพ์ ตรงจุด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยบริษัท สื่อตรงจุด จำกัด เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ ซึ่งได้รับการจดแจ้งการพิมพ์ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช 2550 ตามหมายเลขทะเบียน สสช 317/2552 ได้รับเลขมาตรฐานากลประจำวารสาร ( ISSN – International Standard Serial Number) 1906-5736 จากศนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งระเทศไทย สำนักหอสมุดแห่งชาติ

บริษัท สื่อตรงจุด จำกัด นอกจากมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำหนังสือพิมพ์ ตรงจุด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า หรือบริการ รวมทั้งประกาศทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ แล้ว บริษัท สื่อตรงจุด จำกัด ยังให้ บริการอื่น ๆ ทั้งด้านการตลาด และกฎหมาย ด้วย

ท่านสามารถติดต่อหนังสือพิมพ์ตรงจุด และบริษัท สื่อตรงจุด จำกัด ได้ที่

บริษัท สื่อตรงจุด จำกัด
เลขที่ 166/7 หมู่ที่ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-874-4190
Hotline 085-907-1155
โทรสาร 02-428-0901
Email trongjud@trongjud.com
Line ID trongjud